Felhívás indult információs kampányra az egyetemi autonómiáért 5/5 (1)

A felhívás tartalmát változatlanul közöljük:

Tisztelt Tanáraink, Oktatóink!

Mi, az Eötvös Loránd Tudományegyetem alulírott hallgatói a tájékozódás és a párbeszéd igényével fordulunk Önökhöz. Úgy érezzük, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetem elleni támadás önmagán túlmutató jelentőséggel bír. Az SZFE ellenállása nem lehetne ilyen mértékben és ilyen széles körben támogatott, ha nem olyan folyamatokat tudatosított volna, melyek egy évtizede veszélyeztetik és csorbítják az egyetemek jogi és gazdasági autonómiáját. Nekünk, ELTE-seknek a társadalmi nemek tanulmánya mesterképzés 2018-as beszántása, a bölcsészkarra 2019-ben felülről ráerőszakolt létszámleépítés és az általános forráskivonás kapcsán vannak keserű tapasztalataink minderről. Éppen ezért tisztelettel felhívjuk Önöket egy, a hibrid oktatás keretei között is megvalósítható információs kampányra. Hasonló formát ajánlunk, mint ami a társadalmi nemek tanulmánya MA felszámolása kapcsán már megvalósult több karunkon (https://eduline.hu/felsooktatas/ELTE_sztrajk_szakmegszuntetes_YT0LGL) .
Szabad egyetemi polgárokként szenteljünk annak egy alkalmat, hogy a szemináriumokon és előadásokon közösen, az óra tárgyától függetlenül körbejárjuk az egyetemi autonómia fogalmát, ennek hazai érvényesülésének problémáit, az egyetemi modellváltások kivitelezését és további lehetséges hatásait, illetve hogy mindez hogyan hathat az oktatás minőségére oktatói és hallgatói szemszögből egyaránt.

Azt gondoljuk, hogy minőségi felsőoktatásra csak autonóm intézményekben van lehetőség. Ennek első lépései egymás álláspontjának megértése és a közös tájékozódás.

Kérjük, fogadják el felhívásunkat! Legyen a tudás: érték. A beszéd: párbeszéd. Az egyetem: szabad. Köszönettel:

[A felhívás online dokumentumában itt az aláírók nevei szerepelnek]

A felhíváshoz itt lehet csatlakozni.

About Post Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.