Czikora Dávid: Kognitív pszichológia a kommunikáció- és médiaelméletben

A kurzus célja, hogy áttekintéssel szolgáljon a hallgatók számára a kognitív pszichológiáról. A félév során megismerkedünk az általános lélektan minden területének klasszikus elméleteivel, hidat képezve az ember biológiai, pszichés és szociális „minőségei” között. A kognitív tudomány előnye, hogy ha akarja, akkor lehet „kemény” idegtudomány, ha viszont úgy akarja, lehet „lágy” társadalomtudomány. Ennek az előnye, hogy prediktív modelleket tud adni a múlt és a jövő emberére nézve, ugyanakkor képes látni az általa alkotott modellek gyengéit és kulturális meghatározottságát is.

miniplay

BEHAVIORISTA NYELVFELFOGÁS
2014.10.13

nyelv, mentális reprezentáció, IQ, fonéma, szókics, telegrafikus beszéd, mássalhangzó, magánhangzó, behaviorizmus, bújócskázó egyszarvú kísérlet, nyelvi azonosság problémája, anyanyelvi mágnes hipotézis

miniplay

INTELIGENCIA, KOGNITÍV DISSZONANCIA, TUDÁS ÉS REKLÁMPSZICHOLÓGIA
2014.10.20
inteligencia, kognitív disszonancia redukciós elmélet, emberi tudás, reprezentáció, tudatelmélet, tudás, mentális tudatállapot, gondolkodás, reklámpszichológia, döntés, IQ, gondolkodási hiba, prototípus, attitűd, perifériás jelző inger, befolyásolás

miniplay

A FEJLŐDÉSPSZICHOLÓGIA HÁROM FŐ KÉRDÉSE
2014.11.17

konstruktivista elméletek, természetes pedagógia, neurokonstruktivizmus, öröklődés-környezet vita, tranzakcionista elképzelés, Jean Piaget, fejlődési szakaszok, performancia, reprezentáció újraírás, modularizáció, terület relevancia, nativizmus

Vágta Molnár Viktória

About Post Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.