Magyar őstörténet

ostortenet1

miniplay

Thoroczkay Gábor: A magyar őstörténeti kutatás története.
ELTE BTK, 2014. szeptember. 16.

Honfoglalás írott forrásai, A magyarság őstörténete, Czeglédi Károly, Gombocz Zoltán, sétáló utak, Szőke Béla, László Gyula, Kristó Gyula, Szegedi őstörténeti munkaközösség, Tóth Sándor László, Honfoglalásról sok szemmel, Magyar régészet az ezredfordulón, Langó Péter, Kettős honfoglalás

 

miniplay

Thoroczkay Gábor: írott források

2014. szeptember. 16.

Mohamedán források, dzsajháni hagyomány, Ibn Hajján, görög nyelvű források, Bölcs Leó taktikája, Bíborban született Konstantin: A birodalom kormányzásáról, György barát krónikája, szláv források, Pannóniai legendák, Orosz évkönyvek, magyar nyelvű források, Salzburgi évkönyv, Szent Bertin évkönyve, Aventinus, Anonymus, regényes gesta, Kézai Simon, 14. századi krónikakompozíció

 

miniplay

Thoroczkay Gábor: Honfoglalás.

2014. szeptember. 23.

Őshaza, Kaukázusi őshaza, Gyula, Levédia, Etelköz, Steppe, államforma, életmód, besenyők, kettős honfoglalás, Pannónia, Mocsárvár, morvák, besenyők, kazárok, Nagymorávia elmélet, bolgárok, államalapítás, honfoglalás, kényszerű bemenekülés elmélete

 

 

ostortenet2

miniplay

Klima László: A magyar nyelv finnugor és török elemei

2014.10.07.

Magyar nyelvészet – finnugor nyelvrokonság, téveszmék.

Uráli nyelvcsalád, közös alapnyelv, alapszókincs, az őshaza meghatározása nyelvészeti módszerrel, finnugor szótár szerkezete, hangtan, mássalhangzótorlódás, leíró nyelvészet, alaktan – toldalékok, a magyar nyelv török elemei, csuvas nyelv, kun nyelvi hatások, mezőgazdaság, kereskedelem szavai, nyugati ótörök nyelv, hatféle magyar múlt idő, szemtanú múlt idő.  Web:  klimala.web.elte.hu

 

A felvételeket készítette és vágta: Báthori Katalin

About Post Author

1 thought on “Magyar őstörténet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.