Olvassatok ELTE-seket!

Müezzin Rádió – Marczinka Csaba műsora

Antológia-műsor. Interjú az “Olvassunk ELTE-seket!” c. antológia szerkesztőivel s szerzőivel!

Km. Gál Soma, Seres Lili Hanna, Blankó Miklós

https://btk.elte.hu/content/olvassatok-elte-seket.t.3495


CASTING

Category : Aktuális események , ELTE

CASTING  EGYETEMI RÁDIÓS SZÍNÉSZI SZEREPEKRE

FELVÉTEL 2018. NOVEMBER 5. HÉTFŐ 16:30-20:00h ELTE BTK Múzeum krt 6-8, -131 (alagsor, rádióstúdió)

Mit kínálunk:
Alkalmi szerepek hangjátékokban.
Portfoliódhoz profi hangfelvétel.
Fizetés

Mit hozz:
Egy max. 5 perces szöveg, amit a legjobban tudsz/szeretsz felolvasni, és aminek a hangfelvételét a casting után megkapod.

JELENTKEZÉS
radioeper97@gmail.com
A jelentkezőknek elküldjük a felolvasandó szöveget.


Kommunikáció, szabadság és a média munkásai

Category : Médiatudomány

Rozgonyi Krisztina: Kommunikáció, szabadság és a média munkásai

Hogyan alakítja a social média világunkat: a kijózanodás kora
A média világbeli szabadságfokáról

Kulcsszavak:

2011 Arab tavasz
A kontroll nélküli social média kora
2016 A kijózanodás kora – Obama – Trump
2016 Brexit népszavazás és a social media
2016 Fülöp-szigeteki választás
A Google-Facebook duopólium
2018 Zavarodottság és ijedtség kora: álhírek, propaganda, dezinformáció zaja
A hagyományos propaganda
Mennyiben szabad a média?
UNESCO-jelentés adatai
A szólásszabadság korlátai
Ország szintű internet shutdown esetek
Személyes adatokkal visszaélés lehetőségei
A média sokszínűsége: internet hozzáférés
Ingyenes adatcsomagok
Netsemlegesség
Újságok
Nők aránya a médiában
Szűrőbuborékok, visszhangkamrák a social médiában
A média függetlensége
A politikusi média-hiteltelenítés módszere
Munka közben életüket vesztett újságírók
Kibertámadások újságírók ellen
Női újságírók elleni zaklatások
A kapuőr szerep lassú átalakulása
Illúzió annak a hite, hogy én alakitom a médiafogyasztási szokásaim
Digitális szabadságjogi aktivisták és médiakutatók történetei


A kollektív áldozati szerep szociálpszichológiája

Category : Szociológia

A kollektív áldozati szerep szociálpszichológiája – feminizmus, antifeminizmus, LMBT mozgalmak nézőpontjából

Az ELTE Társadalomtudományi Kar Gender Studies Kutatóközpontja kerekasztal-beszélgetése

2018. október 11.

Résztvevők:
Csányi Gergely szociológus, doktorandusz, PTE BTK
Fülöp Éva szociálpszichológus, egyetemi docens, PPKE-BTK Pszichológiai Intézet, a frissen megjelent “A kollektív áldozati szerep szociálpszichológiája” című szöveggyűjtemény egyik szerkesztője
Kovai Melinda szociológus, egyetemi adjunktus, ELTE TÁTK
Szemán Dénes pszichológus, ELTE PPK
Moderál: Gregor Anikó szociológus, egyetemi adjunktus, ELTE TÁTK

A beszélgetés során érinteni kívánt témák:

(1) Miként jelenik meg a kollektív áldozatiság a különféle társadalmi mozgalmakban, mint például a különféle ügyeket felkaroló feminista mozgalmakban, az antifeminista/férfijogi mozgalmakban, vagy éppen az LMBT-ügyekért síkraszálló aktivizmusban? Mitől függ, hogy a másokkal szolidaritást vállaló és más társadalmi mozgalmakkal kapcsolatot kereső inkluzív, vagy éppen az elnyomottsági versenyt hirdető exkluzív kollektív áldozati szerepnek jut nagyobb tér?
(2) Hogyan hatnak egymásra a kollektív áldozatiságon keresztül a különféle társadalmi mozgalmak, milyen interakciókon és viszonylatokon keresztül hatnak egymásra, hogyan hat mindez a mozgalmak által felkarolt ügyekre, nyelvhasználatra? A #metoo-ra válasz-e a #fehérférfi?
(3) Miért tűnik úgy, hogy a hátrányos társadalmi helyzetben megtapasztalt kollektív státuszvesztésből a kollektív áldozatiság szerepén keresztül lehet újra valamilyen morális “gyógyírt” szerezni?
(4) mindezek a jelenségek hogyan kapcsolódnak össze a hatékonyságot, racionalizációt, versengést hirdető és normalizáló gazdasági-politikai környezettel itthon és világszerte?

Kulcsszavak

Női jogi mozgalmak
Férfi jogi mozgalmak
Feminizmus
Áldozathibáztatás
Antifeminizmus
Áldozati csoportok
Morális tőke
Ki az igazi értelmiségi?
Ki a nagyobb áldozat?
Áldozati versengés
Áldozat mint agresszor
NGO-k
Strukturális elnyomás
Fizikai erőszak
Áldozati csoport szóviviője


A priori – a posteriori, racionalizmus – empirizmus

Category : Filozófia

Pöntör Jenő előadása.

Kulcsszavak:
A propozicionális tudás forrásai
A priori, a posteriori
Analitikus/szintetikus állítás
Szükségszerű/esetleges
Racionalizmus/empirzmus
Elmefilozófiai kitérő
Mentális állapotok
Materialista
Az elme és az agy
Occam borotvája
A zombi
Az elme metafizikai természete
Materialista elméletek
Monizmus/Dualizmus
Redukcionizmus
Nem-reduktiv elméletek
Mentális antirealizmus – eliminativizmus


A vallásos hitek és gyakorlatok

Borbély Gábor előadásaa

A vallásos hitek és gyakorlatok
Hit elvárás / előírás
Wittgenstein Frazer-kritikája
A természetfölöttiek kiengesztelése
Vallás vs. mágia és tudomány
Mágikus gondolkodás
Tabu és varázslat
Képmás
Homeopatikus mágia
Átviteli mágia
Rituálé
Wittgenstein az istenérvekről

 

Kapcsolódó handout


Ismeterelmélet

Category : Filozófia

Pöntör Jenő előadása

Mi az ismeretelmélet?

Kulcsszavak:
Mi az ismeretelmélet?
Mi a tudás?
Mit tudhatunk?
Mik a tudás forrásai?
Mi a filozófia?
Metafizika, ontológia, etika, esztétika
Logika
Fizika és filozófia
Anyag és tárgy kapcsolata
Leibniz-törvény
Empirista kritikák
A TUDÁS
Propozíció
Képesség
Ismertség (közvetlen)
A propozicionális tudás
A definíció
A hitek
Igazolás


Vallásfilozófia

Category : Uncategorized

A 2018/19-es tanévben futó előadásunk: Vallásfilozófia. Borbély Gábor előadása. Most, az első héten  a bevezető előadást tesszük közzé. A hozzá tartozó handout: (1) (2)

“Read More”

Költözünk!

Weboldalunk ide költözik. Az átmeneti fennakadásokért kérjük megértésüket.

A szerk.


Az Oktatói Hálózat tiltakozik a Társadalmi nemek tanulmánya mesterszak tervezett megszüntetése ellen

Az OHA közleménye:

“A nyári egyetemi szünet alatt érkezett a Magyar Rektori Konferenciához az EMMI és az Igazságügyi Minisztérium rendeletmódosító tervezete, a Társadalmi nemek tanulmánya mesterszak megszüntetéséről. Ilyen képzés jelenleg az ELTE Társadalomtudományi Karán és a Közép-Európai Egyetemen (CEU) folyik. Az előterjesztés szerint az idén felvett hallgatók még befejezhetnék tanulmányaikat, de újabb évfolyamok már nem indulhatnának.

Ez a mesterképzés 12 évvel ezelőtt került fel a felsőoktatási szakok jegyzékébe. Ennek köszönhetően a Közép-Európai Egyetemen 2008 óta létezik angol nyelvű társadalmi nemek tanulmánya mesterképzés, az ELTE Társadalomtudományi Kara pedig 2016-ban nyerte el a magyar nyelvű szak indítási jogát.

Az ELTE Társadalomtudományi Karán 2017-ben indult csak a szak, de már indulása előtt támadások érték a kormánysajtó és több kormánytag részéről. Most, a szak beindulása után egy évvel, az alacsony létszámra, a képzés munkaerő-piaci és gazdasági haszontalanságára hivatkozva a kormány be akarja tiltani a mesterképzést mind az ELTE TáTK-on, mind a Közép-Európai Egyetemen.

Az intézkedéstervezet durván sérti az egyetemi tanszabadságnak még az Alaptörvényben található, leszűkített értelmezését is, amennyiben mondvacsinált indokok alapján, valós szakmai érvek nélkül szüntetne meg egy képzést.

A társadalmi nemek tanulmányozása világszerte elismert tudományos tevékenység, több száz egyetemen létezik ún. „gender studies” szak, amely többek között a nemek közötti társadalmi és munkaerőpiaci egyenlőtlenségeket, a társadalmilag változó nemi szerepeket, a nemekhez kapcsolódó kulturális sztereotípiákat kutatja.

A magyar kormánypolitika, amely a genderkutatás és -oktatás témáját politikai célokra használja fel – lásd például az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontja ellen indított legutóbbi támadásokat –, rövidlátó és provinciális eljárásával önmagát teszi nevetségessé a világ közvéleménye előtt. Már külföldi szélsőjobboldali portálok is túlkapásként tudósítanak a döntéstervezetről.

Az Oktatói Hálózat a leghatározottabban tiltakozik a Társadalmi nemek tanulmánya mesterszak betiltására irányuló kormányzati tervek ellen, és kéri a hazai és a nemzetközi egyetemi és tudományos élet képviselőit, hogy csatlakozzanak a tiltakozáshoz.”