Felolvasás

Novella, vers, regény felolvasása: nem dramatizált, egyvalaki olvassa fel. Nincs mellette beszélgetés, egyéb elem, csak a mű.