Régi jövőképek: 60-as évekbeli science-fictionök filmen 5/5 (2)


Galicza Péter elõadása

A felvételek 2019-ben készültek. Az órák felvételeibõl a diákok megszólalásait kivágtuk.

Hanganyagok letöltése innen


A 2001 Űrodisszeia című film elemzése

1. rész

Funkciók


2. rész

Általánosan a filmelemzésrõl
Az elbeszélõ mûvészi alkotás
Fickió
Robinson
A fikció igazsága
Cselekményvilág

ÚT A VÉGTELENBE

Helyváltoztatás a filmben
Passzázs vs vágás

UTAZÁS JELENET

Kép/keretezés kognitiv funkciói
Szubjektív kép


3. rész

2001- összefoglalás
Oedipus
Idõbeliség

A Szolarisz című film elemzése

1. rész

Mi a tudomány funkciója?
Tudomány mint erkölcsi kérdés.
Igazság és morál?
Hogyan vitatható meg egy normativitás?


2. rész

A konfliktus
Szigetszerû párb eszédek, melyek érzelmi elkötelezõdést alakitanak ki.
Szolarisztika
Idõkezelés a filmben
Életérzés megjelenítés a filmbe

A tudományos kutatás ethosza
Lélek, elme, érzelmek
Az elmében játszódók bemutatásának filmnyelvi bemutatása
Kognitív tudomány
Feszültségkeltés félinformációkkal


3. rész

Hol van az ember? Mi az ember?
Az emlékek megosztása
Kommunikáció a bolygóval
Szolariszi ágensek
Karakterfejlõdés az ûrállomáson
Mit akarunk idegen civilizációktól?
A másik ember tükre
A tükör


A filmes történetmesélésről

1. rész

Történetmesélés és problémái
Filmtörténeti kontextus
Irodalom
Hogyan keletkezik az elbeszélés a filmben?
A megöntözött öntözõ
A forgatás dokumentuma és a fikció
Folyamatosságok
Idõkezelés a filmben
Próza – allegóriák és karakterek
Gulliver, Robinson
A fikció és karakterek hitelessége
Fikciós regények története
Tudovkin
Azonosulás
Indokolt de váratlan fordulatok
Veszedelmes viszonyok
Adaptációk
Történet, cselekményvilág, akció
Mi a film?
Õsfilm
Melies
Fantasztikum és fikció
A film mint mûvészet
A hangosfilm újdonsága és problémái
Hasznos hang
Mi a hangosfilm? Az elbeszélés új formája.
A színház és a dialógus
A film lassulása és a dialógus
Nikita – francia vs amerikai
Jelenetezés
Belsõ beszéd, feliratozás, narrátor – elidegenítõ eszközök
A másikkal való azonosulás
A nagy elbeszélés
Analóg rögzítésû film
Trükkfilmek megfelelése
Star wars allegórikus meséi
Filmek kultrutörténeti kontextusa
Érvényes problémák
Értik-e az ûrlények a filmeinket?


2. rész

Az elõzõ óra összefoglalása és a filmtörténeti kontextus folytatása
Mi a film?
A mûvészeti absztrakció okai.
A mûalkotás és a dolgok különbsége.
A filmi absztrakció
Az idõ folyamatossága
Eisenstein
A némafilm után
A film és a színház elhatárolása a dialógus megjelenése után
A film aktualitása
A film reflexivitása
Elbeszélõ szekvenciák
Szerzõi filmek
A filmek mentális kerete

A Szolarisz és 2001 Ûrodisszeia összevetése

A Szolarisz c. film elemzése, 4. rész.
A megtestesülés
Hari megteremtése
Transzcendencia és idegenek
Tudás és törvény és Jézus
Személyesség
Vallásos metafizika a két sci-fi-ben
Antonioni Nagyítás

Befejezõ gondolatok
“A felvilágosodás dialektikája”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.