Videó: Konstruált valóság és „rejtett tudás” – Beszélgetés Krekó Péterrel az összeesküvés-elméletek természetéről.

Mik is pontosan az összeesküvés-elméletek? Miért népszerűek? Lehet-e ártalmatlan egy összeesküvés-elmélet? A félelem vagy a manipuláció hívja őket életre? Hogyan tipologizálhatók? Milyen viszonyban vannak a globális és a lokális narratívák? Krekó Péter szociálpszichológus segítségével többek között ezekre a kérdésekre keressük a választ. A témát körbejárjuk az emberi gondolkodás pszichológiai struktúrája, a dezinformáció jellemző retorikája, a különféle narratívák identitás- és közösségformáló szerepe, a jelenség folklór párhuzamai és politikai vonatkozásai felől is, térben és időben is széles keresztmetszetben elhelyezve a témát.

*

Understanding Disinformation – #04 Constructed reality and “hidden knowledge”. A conversation with Péter Krekó about the nature of conspiracy theories.

What exactly are conspiracy theories? Why are they popular? Can a conspiracy theory be harmless? Are they created by fear or manipulation? How can they be typologised? What is the relationship between global and local narratives? With the help of social psychologist Péter Krekó, we seek answers to these questions, among others. This topic will be explored through the perspective of the psychological structure of human thoughts, the typical rhetoric of disinformation, the identity- and community-shaping role of different narratives, the folkloric parallels of the phenomenon and its political implications, placing the topic in a broad cross-section of space and time.

A műsor a Disarming Disinformation című projekt támogatásával készült.

A beszélgetés podcast formájában is meghallgatható: itt

About Post Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.