Prazsák Gergőre emlékezünk 5/5 (1)

2019. október 1-jén elhunyt Prazsák Gergő kollégánk, a Társadalmi Kapcsolatok Intézet Szociálpszichológia Tanszékének habilitált egyetemi docense.
Gergő 1997–2002 között az ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző Központjában tanult szociológiát, majd 2009-ben a Pécsi Tudományegyetemen filozófiából szerzett doktori fokozatot. 2009 óta dolgozott az ELTE Társadalomtudományi Karán. Részt vett az interdiszciplináris társadalomkutatások doktori program alapításában, ahol később oktatói, szervezői szerepet is vállalt.
Szociálpszichológiai kutatásai során az információs társadalom működését, a társadalmi hálózatokat, a kultúrák közötti kommunikációt vizsgálta. Érdeklődött az értékszociológia, a társadalmi devianciák és a társadalmi konfliktusok iránt is.
Az ELTE Társadalomtudományi Kar közössége fájdalommal osztozik a hozzátartozók gyászában és Gergőt saját halottjának tekinti.

Írta az ELTE Társadalomtudományi Kara.

Prazsák Gergőre, az alábbi beszélgetéssel emlékezünk.

A beszélgetés 2015-ben készült.

Fotó: ELTE TáTK

Készítették: Jamriskó Tamás és Szána Gábor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.