Könyvbemutató – beszélgetés Tamás Ildikó „Adj netet!” Nyelvi, képi kifejezésmód és kreativitás a gyermek- és diákfolklórban című kötetéről

2022. október 26-án került sor Tamás Ildikó „Adj netet!” Nyelvi, képi kifejezésmód és kreativitás a gyermek- és diákfolklórban című kötetének bemutatójára a Balassi Kiadó valamint az MTA Könyvtár és Információs Központ szervezésében. A rendezvényt Soóky Andrea, a kiadó igazgatója nyitotta meg, majd a kerekasztal-beszélgetésre meghívott kutatók, Mikos Éva folklórkutató és Tátrai Szilárd nyelvész értékelték a művet a két diszciplína vonatkozásában.

Az ünnepi könyvhétre megjelent mű az általános iskolás és gimnazista korosztályok kortárs kommunikációját, annak folklór jellegű tartalmait elemzi. Több száz képes és szöveges példával szemlélteti, hogy a nyelvi, zenei és képi megnyilvánulások milyen sokrétűen kapcsolódhatnak egymáshoz, valamint azt, hogy milyen szerepe van a ritmusnak, a nonszensz szövegnek és a humornak a nyelvi szocializációban. A kötet egyik újdonsága, hogy a tartalmakat az offline–online regiszterváltások szempontjából is elemzi. A szerző megközelítésben a kreativitás jelenik meg központi fogalomként, bemutatja, hogy a meglepő képzettársítások, távoli analógiák, sűrített üzenetek, a verbális és vizuális metaforák, humoros szójátékok milyen gyakori szöveg- és tartalomszervező eljárások a mindennapi kommunikációban.

A kötetet Mikos Éva folklórkutató (ELKH BTK NTI) és Tátrai Szilárd (ELTE) nyelvész értékelték a különböző diszciplínák keretében. Mikos Éva kiemelte, hogy bár kortárs néprajzi-kulturális antropológiai gyűjtés feldolgozásáról van szó, a szerző kapcsolódik a történeti kutatásokhoz, és reflektál a folklór már kanonizált jelenségeire is, a jelenkori anyag ezek kontextusában kerül bemutatásra. A kötet egyik fő érdemeként a játék fogalmának kiterjesztését említi, amely a diákok nyelvi és vizuális kreatív tevékenységeire irányítja a figyelmet. Egy másik fontos eredmény szerinte az, hogy elszakad a hagyományos műfajértelmezéstől és a lehető legszélesebb fókusszal tekint a kortárs jelenségekre. Tátrai Szilárd arról beszélt, hogy bár a folklorisztika felől indul, nyelvészeti, fejlődéslélektani, médiatudományi szempontok felől is lehet olvasni az írást. Az ő megközelítésében is az a könyv egyik tudományos értéke, hogy a verbális játékra koncentrál, tágabb értelemben pedig annak a megértéséhez visz közelebb, hogyan működik a nyelvi gondolkodás. A kötet túlmutat a szakmai eredményeken, hasznos olvasmány a pedagógusok, a szülők vagy éppen a diákok számára is.

Letölthető és meghallgatható a Hangtárunkból:

About Post Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.