Megkérdeztük az ELTE Oktatási Igazgatóságát a diplomakiadásról

Az Április 10-én megjelent a nyelvvizsgamentes diploma kiadására vonatkozó kormányrendelet. Ez alapján mindazoknak akik 2020 augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tesznek elengedik a nyelvvizsgakötelezettségét az oklevél kiadásához. Ez alapján kérdeztük az ELTE Oktatási Igazgatóságát.

Válaszaikat változtatás nélkül közöljük.*

EPER Rádió: Minden ELTE-n abszolvált hallgató megkaphatja a diplomáját nyelvvizsga hiányában?

ELTE Oktatási Igazgatóság: Fontos különbséget tenni az abszolvált és a záróvizsgát tett hallgatók közt, mivel a „nyelvvizsgamentesség”, illetve a kedvezményes oklevélkiadás kizárólag az utóbbi hallgatók esetében értelmezhető. A Kormány döntése értelmében azok a hallgatók, akik 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgával fejezik be egyetemi tanulmányaikat, mentesülnek az oklevélszerzéshez egyébként szükséges nyelvvizsgakövetelmény alól.

EPER Rádió: A diplomák kiadásának mi lesz a menete? Terveznek fizikai vagy online diplomaosztót?

ELTE Oktatási Igazgatóság: Azok a hallgatók, akik nem az idei tanévben tettek sikeres záróvizsgát, adategyeztetést követően postai úton kapják meg oklevelüket. Az adategyeztetésre azért van szükség, mert volt hallgatóink személyes adatai– pl..: név, kézbesítési cím, stb. – változhattak az egyetem befejezése óta. Idén végző hallgatóink szintén postai úton, azonban adategyeztetés nélkül kapják kézhez oklevelüket. Az ELTE a járványhelyzetre tekintettel nem szervez személyes jelenléttel járó diplomaosztót/doktori avatást, azonban néhány karon tervben van az online ünnepség megtartása.


EPER Rádió: A kiadott diplomákban jelezni fogják,hogy az nyelvvizsga nélkül lett kiadva? 

ELTE Oktatási Igazgatóság: Az okleveleken nem fog szerepelni semmilyen jelzés, mivel ELTE-s diploma azonos értéket képvisel, az oklevelek adattartalma pedig jogszabályban rögzített.


EPER Rádió: Mi az ügymenet azokkal a nyelvvizsgákkal kapcsolatban, amelyeket a különböző karok írnak elő, mint a diploma megszerzésének a feltételét. Gondolunk itt főleg például a TáTK Nemzetközi Tanulmányok szakára, ahol két felsőfokú nyelvvizsga a kötelező mesterszakon, vagy éppen a Kommunikáció és Médiatudományéra, ahol két középfokú vagy egy emelt szintű a kötelező a mesterdiplomához.

ELTE Oktatási Igazgatóság: A Kormány rendelete nem tesz különbséget a képzési szintek, illetve a miniszteri rendeletben meghatározott kimeneti követelmények közt, minden, a képzési és kimeneti követelményeket tartalmazó jogszabályban előírt nyelvvizsga letétele alól mentesíti a hallgatókat. Ennek megfelelően ugyanúgy megkapja diplomáját az a nemzetközi tanulmányok alapszakos hallgató, akinek egy nyelvvizsgája sincs, mint az a nemzetközi tanulmányok mesterszakos társa, aki már rendelkezik egy felsőfokú és egy középfokú nyelvvizsgával, de a diplomájához két felsőfokúra lenne szüksége. Az intézménynek nincs mérlegelési, vagy belső szabályozási jogosultsága, minden oklevelet kötelező kiállítania, függetlenül a kimeneti nyelvvizsga számától, szintjétől és típusától, szakmai vagy általános jellegétől.


EPER Rádió: A fentiekhez szintén kapcsolódva, az osztatlan képzésben résztvevők ügyében mi a protokoll,miként vonatkoznak rájuk a nyelvvizsga követelmények vagy azok lazítása?

ELTE Oktatási Igazgatóság: Az osztatlan képzésen résztvevő hallgatók esetében sincs eltérés a fent leírtaktól.


EPER Rádió: Mit kezdenek azokkal a hallgatókkal, akik mostanra megszűnt szakokon végeztek? Számukra is ki kell adni például az angol nyelvű diplomamellékletet, olyan tárgyakat is feltüntetve, amik ma már nem is léteznek?

ELTE Oktatási Igazgatóság: Nincs jelentősége annak, ha egy szak mára megszűnt, az okleveleket a záróvizsga letételekor még létező adatokkal állítjuk ki. Diplomamellékletet csak a jogszabályban előírt kötelezettség  óta állítunk ki.

Köszönjük a válaszokat. Ha a diplomák igényléséhez lenne szükségetek tivábbi információkra, azokat itt találjátok.

*Azokat a kérdéseket, amelyeket egy korábbi kérdésre adott válaszban megválaszoltak, nem közöljük.

About Post Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.