Hidroszféra-konferencia

Fotók: Mészáros Ildikó


Az MTA Geonómia és Planetológia Albizottságának 2018. november 14-én megtartott konferenciájának hangfelvétele.

Kubovics Imre: Bevezető

Szádeczky-Kardos Elemér
Geonómia
MTA Bizottság története
Klímaváltozás
Glaciális-interglaciális
Stefanovics Pál
Szakszavak magyarítása
Jedlik Ányos: Hőtan


Tasnádi Péter: A víz különleges tulajdonságai

A víz – alapfogalmak
A víz különleges tulajdonságai
Asszociált folyadék
Összenyomhatatlanság
A H2O szerkezete

Weidinger Tamás: Víz a légkörben


Meteorológia és viz
A viz mint energia
Éghajlazt
A víz a légkörben
Napállandó
“Padlófűtés”
Párolgás
A felszín energiaháztartása
Általános cirkuláció
Ciklonok, anticiklonok
Száva Kovács József
Relativ nedvességeloszlás
Relatív nedvesség változása és éghajlatváltozás
Magyarországi hőmérsékletnövekedés a jövőben
A Balaton vízkészlet változása a jövőben – előrejelzés (negatív vízkészlet változás)


Kereszturi Ákos: A víz a Marson


Korai marsi üvegházhatás
Tónyomok
Felszín alatti víz szerepe
Óceán a Marson
Megacunamik
A marsi víz kémiai jellemzői
Póruskompakció
Krioszféra
Vízfeltörések
A vertikálisan zárt hidroszféra kialakulása


Bérczi Szaniszló: A vízjég szerepe a Naprendszer kémiai modelljében

Állandóságok, egymásba ágyazódások, szerkezetek, történetek
Hierarchia-szintek, léptékváltások az univerzumban
Steno
Zárványok bezárásának elve
Együtt fejlődő szerkezeti szintek
Új szerkezetek megjelenése az univerzum fejlődéstörténetében
Ásványok fejlődése
A Naprendszer övezetes szerkezete


Illés Erzsébet: A Naprendszer folyadékszférái

A Titan tavai és folyói és felhői
Magyar elnevezések
Óceán-légkör kölcsönhatások
El Nino és naptevékenység
Légköri folyók
Globális és nemglobális áramlások
Az északi-sarki medence elzártságának problémái
A Golf-áramlat lebukásának helyének változása és a jégkorszakok


Viczián István: A víz megjelenése az ásványokban és a kőzetekben
A viz szerepe és stabilitása az ásványokban
Metastabilis változatok

Gyollai Ildikó: Vizes átalakulások a marsi meteoritokban

Vasas erek, repedésekben levő átalakulások mint életnyomok

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.