Szabó Máté: Politikai mozgalmak

szabo_mate

Fotó: Lovász Dorottya.

 

miniplay

Mozgalom és tiltakozás általános fogalmáról

2014-09-18

0:49 Mi különbözteti meg társadalmi mozgalmakat egyéb kollektív cselekvéstől?

Mozgalom, párt és tömeg a cél vonatkozásában

09:33 Társadalmi mozgalomnak van egy célkitűző tevékenysége.
11:28 Különbség pártok és mozgalmak közt.
14:38 Pártok. Célrendszerük ágazati politikához kötődik.
15:52 Tömegeknek nincs manifesztált célja.

A szervezet vonatkozásában
17:13 A tömeg spontánul működik.
18:02 A mozgalmaknak van (informális) szervezete.

Tevékenységbeli különbségek
22:52 A tömegek csak tiltakoznak.
23:42 A mozgalmaknál a tiltakozás stratégia függvénye. Pártoknál ez differenciált.
29:48 A társadalmi mozgalmaknak szüksége támogatásra és erőforrásokra.

A mozgalmak pártok és tömegek viszonyrendszerében
32:10 Mozgalmak, összegzés.
34:30 Önértelmezés. Nem szándékolt következmények; ld. arab tavasz.
37:19 Strukturális relevancia.

Tiltakozás
40:00 Összegzés. A tiltakozás egy tevékenység.
41:27 Politikai közösség, háború és forradalom.
44:55 Üzenet kell.
47:08 Mik tiltakozások?
52:31 Mobilizáció és média.

Politikai közösségek és tiltakozási kultúráik
54:26 Összegzés
54:44 Diákok nem tudnak sztrájkolni. Közszolgálati sztrájkok. Demonstrálás mezőgazdasági gépekkel
57:24 Mitől függhet a tiltakozási kultúra, részletezés.

 

miniplay

Mozgalmak típusai és kollektív/individuális mobilizációs ciklusa

2014-10-02

Tipológia
0:27 A történeti tipológia szerint. Elemzési síkok: célok, szervezet, akcióforma
1:30 Premodern: vallási mozgalmak
3:56 Szekularizációs folyamat
5:34 Posztindusztriális/posztmateriális mozgalmak
10:18 Összefoglalás

11:34 Átmenetek és egybeolvadások: szinkretizmus a mai tiltakozási kultúrákban
18:02 Összefoglalás

19:53 Gazdasági-társadalmi igények a gazdasági válság hatására újra fontosabbak

Társadalmi mozgalmak életciklusa
22:34 Mozgalmak egyéni mobilizációs ciklusa, mint vizsgálati szempont
24:00 Feltételek: problémák és alternatívák
30:01 Mobilizáció szakasza — kiterjedés
32:56 Kudarc és siker a mozgalmaknál
38:12 Verseny és kooperáció a mozgalmak között

 

miniplay

 

Politikai folyamat-, ill. forrás-mobilizációs elmélet főbb aspektusai
& mozgalmak körében megjelenő konfliktus-típusok és törésvonalak

2014-10-16

A környezeti feltételek, amik elősegítik, hogy problémákból mozgalmak alakuljanak

03:24 1. A politikai adminisztratív ellenőrzés rendszere: elhárító rendszerek és szelektív tolerancia

12:01 Egy másik aspektus: prevenció és/vagy reakció rendszere
18:44 2. A politikai rendszer nyitottsága vagy zártsága
22:16 3. Politikai rendszer saját döntéseit hogyan tudja megvalósítani: centralizált és decentralizált rendszerek
24:51 4. Az elitek nyitottsága vagy zártsága
28:04 5. A kormányzati- és politikai koalíciók tartóssága mint szempont
30:29 6. A politikai kultúra
33:34 Összegzés

34:27 Törésvonal-elmélet
37:00 Négy európai konfliktus-típus: centrum-periféria; vallásos-szekuláris; agrár-ipari/város-vidék; tulajdon-bérmunkás.
42:59 Összefoglalás és bővítések: poszt-indusztriális; környezetvédelem; globalizáció; posztkommunista jelenségek.

 

miniplay

Ma is létező progresszív-baloldali mozgalmak 60-as évektől napjainkig.

2014-11-06

04:10 60-as évek.
07:30 Posztmaterializmus elmélete.
11:27 Jóléti trendek visszafordulása.
13:55 Diákmozgalmak, alternatív életformák, ellenkultúra.
16:32 Baloldaliság.
17:59 Életforma a politikai pártokkal szemben.
18:38 a hálózati elképzelés
19:01 Akcióformák: erőszakmentes polgári engedetlenség & erőszak, terrorizmus, forradalomkeresés
22:08 Jelentős változás a kultúra terén.
24:32 70-es évek: mozgalmi apály & radikális terrorizmus.
25:46 80-as évek: új mozgalmi hullám. Ökopax.
27:20 Atom.
30:37 Zöldpártok és pártellenes civil hálózatok
33:37 Akcióformák. Erőszakmentesség.
33.58 ne pol-on keresztül, hanem társadalmon keresztül vált. Erőszakmentesség.
36:35 ’89: korszakhatár, mozgalmi összeomlás.
40:05 Eredmények
41:13 Kelet-európai mozgalmak bekapcsolódnak globális mozgalmakba
41:37 90-es évek. Network.
42.33 Globalizáció és EU.
44:50 Counter Summit. Kölcsönös erőszak.
48:52 Proaktív fórumok létrejötte
50.05 Jelen. Occupy. Gazdasági válság.
56:18 Posztszocializmus.
58.46 pl.: internetadó tüntetései, taxisblokád.

 

miniplay
2014-11-20

00:00–05:03 Célrendszer, Szervezeti struktúra, Tevékenység, — összefoglalása az előző órának.

Globalizáció-trend Európában / Mozgalmak “európaizálódása”

05:39 90-es évek: Globalizáció-kritikák, alterglobalizáció
— 07:05 Globális struktúrák
— 08:20 Hiányzó-kialakuló globális normák és intézmények
— 10:56 Globális mozgalmak radikalizmus és együttműködés

15:33 Európai Unió
— 15:55 Posztkommunizmus
— 17:34 Demokráciadeficit, technokrata döntéshozás, EU ombudsmanok
— 20:55 Intézmények nyitottsága: legitimáció & mobilizációs eszközök
— 22:07 Futó ügyek: EU szintű alapítványi jog és népszavazás-kezdeményezések
— 25:56 Lobbizás és törvényi vonatkozásai
— 29:04 Az amúgy is aktívak: a forrásokban gazdagok előnye, NGO-elitek
— 32:25 EU gazdasági és szociális bizottsága
— 32:44 Forrásgazdagok érdeke az elnyomottakéval szemben
— 35:51 Az EU-ellenesekről
— 42:26 Magyarország és más csatlakozó országok; homogenizáció, integráció
— 47:05 Fejlődés visszaesése, annak ellensúlyozása: pl. az internetadó miatti tüntetések

 

miniplay

2014-11-27: Záró előadás

00:15 Múltkori előadáshoz: EU polgárok és civil szervezetek projektjei & Reframeing Europe könyvbemutató

01:51 Szöveggyűjtemény szövegei, elmélettörténet

03:37 Polgári kezdeményezések & képviseleti demokrácia.
— Civilség kérdései, pl.: magánnyugdíjas tüntetés
— A politikai tér közös
— Polg. kezd. pártfüggetlen
— Polgári kezdeményezés közvetlen demokratikus forma
— Nemzetközi viszonylat. USA, NSZK. Not In My Backyard vagy seholse; single issue

20:05 Többségi elv

— Legitimitás (elfogadottság)
— Indusztriális és posztindusztriális szemléletmód ütközése
— Irreverzibilis döntéshozás kérdései; döntéskiegészítő eljárások
— Magán- és közügyek elválasztása, illetve egyre gyakoribb határátlépések
— Transzparencia (hiányának) problémája

32:17 Polgári engedetlenség

— Erőszakmentesség
— Közrendvédelmi partnerség
— Tudatosság
— Felelősségvállalás
— Arányosság

40:35 Civil társadalom helye és szerepe képviseleti demokráciában.
— Kiegészítő akaratképző szerepe van
— Konstruktív párbeszéd a siker
— Liberális demokrácia nem akadályozza működését, pl. Norvég Civil Alap
— Lehet a polgári demokráciának parlamentális megközelítésmódját kiegészíteni közvetlen demokratikus elemekkel
— Spontán tiltakozó hullám, pl. Edwards
— Szervezettség a kihágások ellen; de ez gyanús

53:27 A mozgalom- és tiltakozáskutatásról

 

A felvételt készítette Torma Béla. Vágta Fogl Márton.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.