Sorozat

Ebbe a kategóriába kerül minden sorozat. Ide kerülnek a még tervezett sorozatokról szóló leirások is. A fő kategórián belül a sorozatok cimeit TAG-gel különitjük el. A sorozatnak egy főoldala van, ahol linkekkel szúrjuk be manuálisan az egyes sorozatokat (tag alapú linkeléssel, azaz megnézzük, hogy a sorozat cime tagre kattintva milyen URL jön be).