A kép a hipnotizőr és az alanya közötti kapcsolatot szimbolizálja. A kép illusztráció. Forrás: https://pixabay.com/vectors/hypnotist-sleep-trance-hypnosis-29832/ CC-licensz

A módosult tudatállapot elemzésére szolgáló mérőeszköz a szexuális együttlét hatásaira is választ ad

Minden emberrel előfordulhat az élete során, hogy tudatállapotváltozáson megy keresztül és ezután választ szeretne kapni, hogy az agyában és a szervezetében ekkor milyen folyamatok játszódtak le. A Tudat Fenomenológiája Kérdőíve (angolul: Phenomenology of Consciousness Inventory, PCI) egy olyan mérőeszköz, amely részletesen vizsgálja és jellemzi, hogy azok a személyek, akik módosult tudatállapoton mentek keresztül (mint amilyen például a részegség), milyen érzések és impulzusok kerítették őket hatalmukba, illetve mennyire voltak urai a saját testüknek, érzelmeiknek és gondolataiknak. A kérdőív mindezen témaköreire az alanyok pontozással adják meg a válaszaikat az élményeik felidézése vagy átélésén keresztül. Józsa Emese és munkatársai, az ELTE Pszichológiai Intézet kutatói a mérőeszköz magyar adaptációját használták kísérletükben, melyről a Magyar Pszichológiai Szemlében írnak „A tudat fenomenológiája kérdőív magyar változatával szerzett tapasztalatok” című cikkükben.

„A módosult tudatállapot azért rendkívül érdekes téma, mert ez a mentális működés olyan általános, minőségi megváltozása, aminek alapján az élmény átélője aktuális tudatállapotát a normális működéstől gyökeresen eltérőnek érzékeli” – mondta a kutatócsoport vezetője, Józsa Emese. A kiértékelésnél a kutatók öt kategóriába illesztik be a válaszok értékelése után keletkezett pontokat, hogy ezáltal nyerjenek teljes képet arról, hogy az alanyokra milyen hatást gyakorol a tudatmódosulás. A kérdőív kidolgozói szerint a PCI megbízható és érvényes mérőeszköznek bizonyul hipnózis, éber tudatállapot és relaxáció-meditáció által okozott tudatmódosítás során is, ám a magyar kutatócsoport bizonyította, hogy a mérőeszköz hatásos még a tánc, légzésvisszatartás, a szexuális együttlét, a szülés, a színpadi előadás, a vizsgahelyzet, az autogén tréning és a jógázás okozta tudatállapot változás által is. A kutatócsoport hangsúlyozza, hogy hipnózis esetén a hipnotizőrök ugyanolyan mértékű tudatállapot-módosulásról számolnak be, mint az alanyok, ám szubjektív élményeik függetlenek egymástól. Így a magyar kutatók szerint, ha hipnózisról teljes képet akarnak nyerni a tudósok, akkor a hipnotizőröket is ugyanúgy kell elemezni, mint a hipnózis alanyait.

Puszta András


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.