Kende Ágnes: Roma integráció az iskolákban 3/5 (2)

Hogyan nyújthatja az iskola a cigány identitás potitiv megélését? Milyen romaként iskolába járni, milyen iskolába járnak a cigány gyerekek, és milyen lenne az az iskola, amibe romák és nem romák, és még a tanáraik is szívesen járnak? Erről beszélgettünk Kende Ágnessel. 

Érintett témák:

Hogyan élik meg a gyerekek a romaságukat
Szegregáció vagy integráció az iskolában
Iskolák szegregálódása
A társadalmi háttér kompenzálása magyar iskolákban
Egyházi és állami iskolák
Az integrált oktatás lehetőségei
A jó és rossz képesség mítoszai
Előnyök a szociális kompetenciákban
A szülők szerepe a szegregációban
Iskolán belüli és iskolák közötti szegregáció
Cigány iskolák vonzóvá tétele
A cigány gyerekek kompetenciái
Differenciálás
A tanárképzés, a NAT és az autonóm gondolkodású tanárok
Kulcskompetenciák
Mit várnak el a szülők a gyerekeiknek az iskolától?
A cigány szülők félelmei a többségi iskolától
Roma egyetemisták csak integrált iskolából
A felvételi szerepe
Szakiskolák és a Hid program
Munka vagy iskola dilemma
A tanodák
Kiből lesz sikeres roma fiatal?
Érzékenyitési lehetőségek az osztálytermekben
Tanárképzés érzékenyités
A tanárok motiválása kisebbségi iskolai tanitásra
A komprehenzív iskola
Mit tehet a pedagógus?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.