Pintér Gergő: Matemorfózis

A felvételek az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetében készültek, kivéve a Common Knowledge előadást, mely a Gólya presszóban.

Letölthető hangtárunkból

A kurzus ismertetése:

Tematika nagy vonalakban:
– 4 és több dimenziós terek
– Fraktálok (önhasonlóság és tört dimenzió)
– Téridő (klasszikus és relativisztikus)
– Geometriák (affin és projektív, véges)
– Szimmetriák (csoportok)
– Topológia (felületek)

A Matemorfózis egy évekkel ezelőtti kezdeményezés, Pintér Gergő (MTA, Rényi Kutatóintézet) kezdte. Eredeti célja a matematika és a matematikai gondolkodás közérthetővé tétele, bevezetése a laikusok körébe és a matematikát tanulók továbbképzése. A Matemorfózis Facebook publikus csoportnak mára 356 tagja van, ennél sokkal több követője, ha belevesszük azokat, akik csak látogatják az eseményeit. Főleg az egyetemista korosztály érdeklődik, 2016-ban már több fesztiválra kapott meghívást és Budapest számos klubjában is tartja az előadásait havi rendszerességgel. Ebből ízelítő a Common Knowledge című előadás.

 

2015 december 15.
Common Knowledge

Kékszemű, pirosszemű, sziget, rítus, common knowledge, intelligens, ember, hírnök, Pozsgay, szuper intelligens, mindenki tudja, feleség, férj, meghal, megcsalás, feladat, gyűlés,Gólya

Szerkesztette: Bota Dalma

2016.február 11.

matematikai logika, dimenzió, deriválás, halmazelmélet, Truman Show, fraktálok, topológia, alapműveltség, mértékelmélet, Művészetek Völgye, relativitás elmélet, fekete lyuk, transzformáció

Szerkesztő-vágó: Vincze Nikolett Éva

 

2016. február 18.

3 és4 dimenziós terek, szitakötő, koordináták, barlang, többdimenziós terek, egyenesek, „Van valami”, idő, Newton, n dimenziós tér, hőmérsékletgrafikon, egyenlőtlenségrendszerek, simplex algoritmus, geometriai kép

Szerkesztő-vágó: Sztecenkó Andrea

 

2016. február 25.

prímrendű véges, geometria, pont, prímszám, végtelen, egyenes, sík, determináns, permutáció, koordináta, set, kártya, Zn maradékosztály gyűrű, disztributivitás, titkosítás, kódolás, enigma, lineáris kódok, Reed-Solomon kód, csomóelmélet, Jones-polinom, invariáns

Szerkesztő-vágó: Torma Béla

 

2016. március 3.

Egyenlő oldalú háromszög, forgatás, tükrözés, topológia, permutáció, csoportok, d3, diéder csoport, Zn csoport, izomorf, szimmetria, automorfizmus, Fano-sík

Szerkesztő-vágó: Torma Béla
2016. március 22.

Ugyanott fogalom, abszolút fogalom, relatív fogalom, ugyanakkor fogalom, szinkronizáció, kronométer, szinkronizációs méter, háromdimenziós tér, négydimenziós tér, tér-idő szerkezete, világvonal, abszolút egyidejűség, Newton törvénye, egyenes vonalú egyenletes mozgás, abszolút álló test, abszolút ugyanott fogalom, newtoni világkép, sebességek összeadódása, Michelson Morley kísérlete, egyidejűség, fénysebesség, newtoni mechanika, abszolút fényterjedés, abszolút szinkronizáció, abszolút egyidejűség, relativitáselmélet, abszolút terjedés, fénykúp, egy adott pontbeli fénykúp, egy múltbeli fénykúp, fény abszolút terjedése

Szerkesztette: Kovács Fuzsina

2016. március 31.

Tér-idő, háromdimenziós tér, Newtoni mechanika, sebességösszeadódás, fénysebesség, abszolút hely, fénykúp, jövő, ikerparadoxon

Szerkesztő-vágó: Balázs Zsanett

 

2016. március 3.

Vonat, tér-idő, világvonal, részecske, relativitás, Michelson–Morley-kísérlet, Euklidész, Hilbert, axiómarendszer, egyenes, párhuzamossági axióma, projektív sík, kozmikus sebesség, ellipszis, hiperbola, parabola, üstökös, véges geometriák, bolyai, nem elfajuló négyszög, kombinatorika, prím hatványrendű

Szerkesztő-vágó: Torma Béla
2016.május 5.

Szimmetria, merőleges, egyenes, tükrözés, eltolás, sík, tengelyes tükrözés, forgatás, origo, szimmetria alakja, szög, kör, körvonal, háromdimenziós tér, tengely, origót helybenhagyó szimmetria, ortogonális mátrix, geometria, dimenzió, gömb, tér-idő szimmetria, Newton, térbeli transzformáció, koordináta-rendszer, mozgótért, koordinátázás, Galilei-csoport, Einstein, kúp, világvonal, Lorentz transzformáció, Lorentz-csoport, topológia, gumigeometria, homeomorf, homeomorfizmus, beágyazás, ortogonális mátrix, távolság, speciális relativitás-elmélet, tér-idő, ekvivalencia reláció, háromszög, geometriai objektum, körgyűrű, körlap, perem, szakasz, hengerpalást, gömbfelület, zárt körlap, Möbius-szalag, egyoldalúság, egyoldalú felület, henger, tórusz, téglalap, Klein-kancsó, metszéspont, vektor

Szerkesztette: Rusznák Eszter

 

2016 május 12.

Topológia, téralak, végtelen, gömbfelület, vetítésipont, tórusz, meridián, Descartes-sorozat, Leibniz-szabály, Maxwell-egyenlet, policilinder, snake, koordináta

Szerkesztő-vágó: Batiz Bianka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.