Müllner András: Médiaelemzés

mullner_2014

Szeminárium (2014)

(Megj: Az első két előadást nem rögzítettük!)

miniplay
3. előadás

Walter Benjamin, technikai reprodukció, sokszorosíthatóság, (mobil)telefon, terror, mozi/film, fotográfia, médiahatás-elmélet, gép-ember, biokibernetika, kiborg, Thomas Mitchell, valódiság, aura

 

miniplay
4. előadás

Walter Benjamin, aura, auratikus, hamisítás, materiális állandóság, egyszeriség, műemlék, Róma, Colosseum, Forum Romanum, Hundertwasser-ház, technikai reprodukció, Duchamp, metatextualitás, kapitalizmus, ideológia

 

miniplay

5. előadás

Walter Benjamin, frankfurti iskola, ideológiakritika, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Karl Marx, marxizmus, társadalomkritika, reprodukció, technikai sokszorosítás, test és médium viszonya, megosztás, itt és most, aura, valódiság, titok, zseni, kultusz, másolás, turizmus, mobilitás, megosztás, szekularizálódás, hagyomány, mágia és vallás, kultusz, kultikus érték, hitelesség, fényképezés, l’art pour l’art

 

miniplay

6. előadás

Pablo Picasso, progresszív művészet, technikai reprodukció, Charlie Chaplin, film, montázs, Walter Benjamin, Patyomkin páncélos, Brad Pitt, diegetikus/nem diegetikus szerkesztés, portré, szakrális, kultikus, Roland Barthes, Susanne Sontag, aura, Brad Pitt, sztárkultusz

 

miniplay

7. előadás

diskurzusteremtés, Michel Foucault, Sigmund Freud, Karl Marx, tudományos diskurzus, Walter Benjamin, film, kultusz, kultikus szemlélet, kultikus diskurzus, anakronisztikus, film és színház, aura, operatőr, sebész, festő, mágus, barbarizmus, dadaizmus, botrány, montázs, sokszorosítás, kontempláció, optikai tudattalan, apparátus

 

miniplay

8. előadás

optikai tudattalan, technológiai determinizmus, retusálás, Walter Benjamin, természetes látás, kulturális látás, naturalizálódás, kulturális kód, identitás, szabad kőművesek, politikai költészet, W. J. T. Mitchell, képi fordulat

 

miniplay

9. előadás

W. J. T. Mitchell, képi fordulat, Thomas Kuhn, paradigmaváltás, pacifikálás,  animáció, élettel teli kép, biokibernetikus reprodukció, wetware, bináris oppozíció, invagináció, metakép, Jurassic Park, szimulákrum, Jean Boudrillard, Mátrix

 

miniplay

10. előadás

W.J.T. Mitchell,ikonográfia, biokibernetikus reprodukció, barbarizmus,  dadaizmus, gólem, Norbert Wiener, Jurassic Park, Walter Benjámin,  szimulákrum, Boudrillard, A szimulákrum elsőbsége, Mátrix, Freud, A kisérteties,  Otto Rank, Doppelganger, E.T.A Hoffmann, A homokember, bioetika, Giorgo Agamben, puszta élet, liminalitás, Varju Dezső, dezinformációs korszak, wetware, Barabási Albert László, Marshall McLuhan, szuplementum, protézis, tükörfázis

 

miniplay

11. előadás

Mitchell, biokibernetikus reprodukció, mechanikus reprodukció, Walter Benjámin, Eduardo Kac, GFP Bunny, szimulákrum, Boudrillard, Mátrix, temporalitás, Stelarc, Terminátor, 9/11, holokauszt, Robert Smithson, Spiral Jetty, Allan McCollum, Mark Dion, Jurassic Park, anakronizmus, fedőemlék, mesternarratíva, Karl Marx, Freud, Stuart Hall, A kulturális identitásról,

 

miniplay

12. előadás

Mitchell, biokibernetikus reprodukció, Stelarc, intim viszony, temporalitás, barbarizmus, technikai reprodukció, Steven Spielberg, disztópia, biodisztópia, gfp bunny, konceptualizmus, Joseph Kosuth, fogalmi művészet, Eduardo Kac, Janet Zweig, Lora Bergman, Abstraction device, absztrakció, Laura Stein, Smile tomato, génmanipuláció, dns szekvencia, Alexander Calder,  adatvizualizáció, Bryan Crockett, Oncomouse, Larry Miller, Genomic icense, Damian Hirst, Jurassic Park, szuverenitás, Mátrix,

 

A felvételeket készítette és vágta: Szeles Anna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.