Marosán György: Társadalmi evolúció

2014-15, őszi félév

Bevezető előadás.

 


A társadalmi evolúció modelljeiről általában
Evolúció, társadalmi evolúció, kleptokrácia, etnocentrizmus, állam, politika, tulajdon, piac, párválasztás, vallás, kattan-indít mechanizmus, kulturális evolúció, Fosbury Flop, kultúra, mémek, gének, öröklődés, adaptáció, Darwin, mutáció, szelekció, veszélyes mém, nacionalizmus, fenotípus, kiterjesztett fenotípus, evolúciós konstrukció, humánetológia, haszonáldozati költség, evolúciós pszichológia, mentális modul


Etnocentrizmus, rasszizmus és identitáskérdések
Nemzet, kötődés, glorifikáció, magyarság, Csíkszentmihályi Mihály, boldogság, erkölcs, trolleyology, morális alapérték, gondolatkísérletek, pirézek, etnocentrikus szindróma, altruizmus, altruista büntetéses játékok, rasszizmus, implicit asszociációs tesztek, ösztönös rasszista, evolúciós program, szocializáció, élettapasztalat, kollektív identitás, identitás, vallás, nemzeti identitás, multikulturális identitás, XXI. század, család, testvér, csoportidentitás, modern média


A vallás evolúciós elmélete
Vallás, tudomány, képlet, fejlődés, társadalom, Arisztotelész, zoón politikon, társadalomtudomány, narratívák, antropológia, szociológia, öröklődés, mutáció, szelekció, antropocentrikus, evolúciós pszichológia, csaló-felismerő modul, kattan-indít mechanizmus, adaptáció, evolúciósan adaptív környezet, evolúciós konstrukció, melléktermék, zaj, kulturális univerzália, büntetési hajlandóság, tudatelmélet, ritualitás, spirituális modul, humán etológia, szociális vallás


Az erkölcs evolúciós elmélete
Evolúciós pszichológia, erkölcs, morfológia, túlélés, adaptáció, költség, haszon, társulás, társadalom, viselkedési programrendszer, Kant, természet, ösztön, evolúciósan adaptív környezet, erkölcsi szociális nyomás, etika, erkölcsi modul, közösség, kötődés, rajongás, kognitív stratégia, kultúra, norma, tabu, Máté-szindróma, aranyszabály, Biblia, Konfuciusz, vallás, fogolydilemma, szemet szemért (tit for tat) szabály


Marosán Bence: Az állam társadalmi evolúciós szerepe
Állam, civilizáció, bürokrácia, ősközösség, játékelmélet, fogolydilemma, “tit for tat” stratégia, közlegelők tragédiája, közösség, büntetés-végrehajtás, etológia, kultúrantropológia, papagó indiánok, normaszegés, Darwin, természetes szelekció, szexuális szelekció, csoportszelekció, proszociális viselkedési formák, antiszociális viselkedési formák, állam, Hobbes, John Locke, természeti állapot, Rousseau, magántulajdon, viselkedési modul, genetikai torzulás, státuszkövetés, hierarchia, másodlagos polyautasság problémája, parlament, Montesquieu


Az emberi döntés evolúciója: racionálisak vagy irracionálisak vagyunk?
Társadalom, altruista, játékelmélet, bizalomjáték, alacsony és magas Machiavellisták, ultimátum, fejlett piacos társadalom, fejletlenebb törzsi társadalom, büntetési hajlandóság, bilaterális piac, multialterális piac, piaci alku, morál, szolidaritás, evolúció kulturális evolúció, csere, viselkedési közgazdaságtan, jószág, javak, piacgazdaság, közös javak játéka, együttműködés, közösség, másodrendű polyautas, racionális büntetés, neofita, Rousseau, Hayek, ultimátum játék


A történelem evolúciós elmélete: hogyan készül a történelem?
Dan Ariely, történelem, politika, Eric X. Li, Fukuyama, demokrácia, autokrata vezetés, XXI. század, társadalmi evolúció, adaptív konstrukció, történelmi narratíva, tudományos paradigma, birodalom, Európa, emberi agy, Edison-intelligencia, Machiavelli-intelligencia, evolúció, kultúra, kompozit, gén és kultúra koevolúciója, biológiai markerek, alfahím, Rousseau, kulturális univerziák, norma, proszociális ösztön, állam, szolidaritás, tulajdon, közlegelő tragédiája


Az európai történelem evolúciója: miért volt Európa annyira sikeres?
Jared Diamond, ösztönszerű rasszizmus, helyreállító igazságszolgáltatás, emberi agy, kultúra, történelem, beszéd, szimbólum, kompozit eszközök, versenyelőny, társadalom, gének, kulturális univerzáliák, tulajdon, állam, közlegelő problémája, Európa, Fukuyama, verseny, munkaetika, fogyasztás, kizsákmányoló intézmény, Amerika, kapitalizmus, evolúció, evolúciósan adaptív környezet, forradalom, képviseleti demokrácia, állam


A társadalmi evolúcióról általában – A kísérletektől a hétköznapokig
társadalmi evolúció, viselkedési közgazdaságtan, biológia, társadalom, evolúciós pszichológia, adaptáció, közösség, túlélés, szelekció, priming, tudat, erkölcs, üzlet, politika, szociológia, szociálpszichológia, piac, üzlet, monkey economy, veszteség averzió, status quo kísérlet, befolyásolás, politikaelmélet, állam, liberalizmus, libertárius, tüzes-fagyos empátia, befektetési jószág, bűnös jószág, mentális könyvelés, választás-tervezés

 Van-e jövője a kommunizmusnak?

2014. 12. 15

kommunizmus, kommuna, család, törzs, közösség, szocializmus, Grósz, Marosán György, evolúció, Daniel Dennett, Marx, Ising model, mágnesesség, dipólus, szegregációs modell, Thomas Schelling, zéró determináns stratégia, Axelrod, tit for tat, Nature, Palla Gergely, Barabási Albert-László, Vicsek Tamás, munkamegoszlás, tulajdon, nemzeti jövedelem, túlfogyasztás, határboldogság, sharing economy, voluntary simplicity, önkéntes egyszerűség

 

A felvételeket szerkesztette Gönczi Petra (1-9.), Molnár Viktória (0.) és Torma Béla (10.)

About Post Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.