Kende Anna: A csoportközi segítségnyújtás jelentősége és pszichológiai magyarázatai

kende_anna

mp3play

ELTEFeszt, 2014.

Kulcsszavak: csoportközi segítségnyújtás, felháborodás, kollektív hátrány, hatékony megoldás, identitás, átpolitizált identitás, kollektív cselekvés, mérlegelés, empátia, outgroup-tag, azonosulás, szociológiai csoportok, vélemény alapú csoporttagság, altruizmus, rokonszelekció, reciprocitás elve, döntéselmélet, autonómiára irányuló segítség, függőségre irányuló segítség, jóindulatú szexizmus, statushierarchia

 

Felvétel, vágás: Süle Dániel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.