Szarvas Melinda: Irodalomtörténeti kapcsolatok a határon túlról

A vajdasági magyar irodalom történetéről


Régi kérdésekre új válaszok
2014.09.30.
Egyetemes magyar irodalom, határon túli magyar irodalom, magyarországi irodalom, György Péter, részirodalom, egységes irodalom, irodalmi hagyomány, vajdasági irodalmi régió, erdélyi régió, integráció, Bányai János, Berta Zoltán, Elek Tibor, Kántor Lajos, Tőzsér Árpád, magyar nemzeti összetartozás, ideologikus nemzeti gondolkozás, nemzeti összetartozás, George Simmel, Jenei Éva, határon túli – nemzetiségi – kisebbségi, politikai definíció, zsidó irodalom, női irodalom, szerb irodalom, jugoszláv irodalom, kulturális közeg, vajdasági magyar – magyar vajdasági, Kántor Lajos, Bori Imre, veszteségérzet, Elek Tibor, Grendel Lajos, Sziveri János, kultúraközeg, irodalomközeg, emigráns, interkulturális, szlovenszko, Lovas Ildikó Erdély, Felvidék, Vajdaság, Szalatnai Rezső


Egy ismeretlen helyzet ismerőssé tétele
2014.10.07.
Szenteleky Kornél: A Vajdaság Kazinczyja, Cigány Lóránt: A mi Kazincynk , Cs. Szabó László, irodalmi egységesülés, nemzethalál, Sztankovics Kornél, vajdasági magyar irodalom, Pintér Lajos, Vajdasági Írás, Mikes-kör, nyugati magyar irodalom, vajdasági irodalom, dilettánsok, Csuka Zoltán, Hites Sándor, Görömbei András, Gion Nándor, Varga Zoltán, kettős kritikai mérce, kuriózum, vajdasági irodalmi hagyomány, penzum kritika, minőségi kritika, vajdasági kritika vajdasági művekről, magyar kritika határon túli művekről, Híd-kör, nemzedék regény, T. Kiss Tamás, irodalmi lokálpatriotizmus, tetralógia, Elek Tibor, Gerold László, Lovas Ildikó, posztháborús tematika, Csáth Géza, Balázs Attila, neoavantgárd – posztmodern


Termelési regény és Cuniculis – posztmodern és neoavantgárd
2014.10.14.
Balázs Attila: Cuninculus, Esterházy Péter: Termelési regény, neoavantgárd, posztmodern, a kritika regénye, Thomka Beáta, Új Szimpozion, írói passzivitás, anakronizmus, Tolnai Ottó: Rovarház, Domonkos István: A kitömött madár, családregény, történelmi regény, Faragó Kornélia, kísérleti próza, Mák Ferenc,  Sigfried Schmidt, kísérleti művészet, Végel László: Ne hagyd magad avantgarde!, Takács József, Kulcsár-Szabó Zoltán, esztétikai és formai megoldások, olvasói élvezet, Bojtár Endre, Szövegmagyarázó Műhely, Szegedy-Maszák Mihály, Szilágyi Márton, elméleti előkészítés, narratológiai korszak, Szilágyi Zsófia, Dérczy Péter, Kulcsár-Szabó Ernő


Kosztolányi Dezső és Csáth Géza „honosítása”
2014.10.21.
Kosztolányi Dezső: Pacsirta, Csáth Géza: Naplók, Lovas Ildikó: Meztelenül a történetben, Spanyol menyasszony, Cenzúra alatti, irodalmi lokálpatriotizmus, Szabadka, Jónás Olga, Danilo Kiš, Thomka Beáta, Tolnai Ottó, kultusz, Szirmai Károly, Hózsa Éva, délszláv háború, Szegedi-Maszák Mihály, Papp Zoltán János, poszttrauma, újraírás, kisebbségi írók, vajdasági irodalom, Szenteleky Kornél: Akácok alatt, Harkai Vass Éva, szóátvétel, szövegszerű párhuzamok, Kulcsár Szabó Ernő, Fenyvesi Ottó, Bori Imre, Vajda Gábor, hagyomány kijelölés, irodalomtörténeti ív, Itamar Even-Zohar többrendszerűség elmélete

A felvételeket készítette és szerkesztette Besnyő Janka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.